שלושה סיפורים ישראליים


מפגש תיאטרלי עם היוצרת רות קנר

ועם השחקנים:
שירלי גל־שגב, טלי קרק,
יוסף סוויד/רונן בבלוקי


במפגש מוצגים קטעים מתוך שלושה סיפורים ישראליים עכשוויים:
איימוס מאת משה יזרעאלי, גילוי אליהו מאת ס. יזהר והאישה שהעדיפה לחפש אוכל
מאת אורלי קסטל־בלום (מתוך ההצגות איימוס, גילוי אליהו וורק זאת לא נשאר)
הקטעים מייצרים אוסף בימתי של נקודות מבט בטכניקה של תיאטרון סיפור,
בו נחשפים המנגנונים הייחודיים לשפת הבמה. המפגש עם המעבר
מן הדף אל הבמה פותח בפני קהל הצופים משהו מסוד הקסם
של אמנות הסיפור ושל אמנות התיאטרון גם יחד.